Kokouksessa käsitellään:
• kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin vaali
• edellistä toimintavuotta koskevat
       o toimintakertomus
       o tilikertomus
       o toiminnantarkastuskertomus
• tilinpäätöksen vahvistaminen ja vastuuvapauden myöntäminen vastuuvelvollisille
• johtokunnan laatima toimintasuunnitelma sekä tulo- ja menoarvio alkaneelle toimi- ja tilikaudelle
• muut kokouksen esityslistaan hyväksytyt asiat

Tervetuloa!