PPL(A)/LAPL(A)-kurssi 2018

Päivitetty 10.3.2018

PIKiläisille on nyt tarjolla mahdollisuus opiskella PPL(A)/LAPL(A)-teoriat erittäin kilpailukykyiseen hintaan! Kurssin järjestelyt mukailevat vuonna 2017 järjestettyä kurssia.

Nordic Avia Oy Juha Volotisen johdolla järjestää teoriat kevään ja kesän aikana etäopiskelun ja lähiopetuspäivien yhdistelmänä. Kurssi muodostuu 200 € hintaisista moduuleista. Moduuleita tarvitaan 3, jos oppilaalla ei ole aiempaa lupakirjaa. Pursi- tai ultralupakirjallisen tarvitsee suorittaa vain 2 moduulia (moduulit #2 ja #3). Keskustelua kurssista foorumilla https://pik.ayy.fi/phpBB3/viewtopic.php?f=28&t=2591

Kurssi koostuu etäopiskelujaksoista ja jokaisen moduulin päätteeksi opittuja asioita käsitellään yhden päivän kestävällä lähiopetusjaksolla. Lähiopetusjaksot järjestetään sunnuntaisin Otaniemessä Maarintalon yhdistystilassa, ja moduuliin liittyvät kokeet lähiopetusjaksoa seuraavalla viikolla keskiviikkoiltana samassa paikassa. Etäopiskelun voi aloittaa heti ilmoittautumisen jälkeen saatuaan tunnukset verkkoalustalle.

Lähiopetusjaksojen aikataulu:
Su 15.4. Moduuli #2: Sääoppi, Lennonteoria, Lentokoneen yleistuntemus (kokeet ke 18.4.)
Su 3.6. Moduuli #3: Suoritusarvot ja lennon suunnittelu, Lentosuunnistus, Lentotoiminta ja turvallisuus (kokeet ke 6.6.)
Su 15.7. Moduuli #1 : Ilmailun säädökset, Ihmisen suorituskyky ja rajoitukset, Radiopuhelinliikenne ja -tekniikka (kokeet ke 18.7.)

Moduuli #1 on pakollinen niille, joilla ei ole aiempaa lupakirjaa.

Huom! Jos kurssi kiinnostaa, mutta aikataulut eivät sovi, voitte olla yhteydessä Juha Volotiseen (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.).

Teorioiden yhteydessä suoritetaan Trafin teoriakokeet hintaan 99 €/moduuli. Teoriakokeiden ja tarvittavan lentokoulutuksen jälkeen voi hakea LAPL(A) tai PPL(A) -lupakirjaa.

Kurssin suorittamiseksi oppilaan täytyy hankkia itse suunnistuslaskin (esim. Jeppesen CR3), ICAO VFR kartta ja plotteri (tarvitaan jo moduulissa 2).

Purjelentäjien kannattaa suorittaa LAPL(A)/PPL -teoriakoulutus myös kevyempää LAPL(S) + TMG mopulupakirjaa varten, jolloin kurssilta saa kattavan teoriakoulutuksen moottorilla lentämiseen. LAPL(S) + TMG lupakirjan voi myöhemmin ilman lisäteoriakoulutusta päivittää LAPL(A):ksi, jolla voi lentää SEP-peltikoneita. Sama teoriakoulutus kelpaa myös haettaessa UPL-ultralupakirjaa. LAPL(S) + TMG mopulupakirjaa tai UPL:ää varten ei tarvitse suorittaa ja maksaa Trafin teoriakokeita, kouluttajan kurssin aikana järjestämät teoriakokeet riittävät.

Trafin teoriakokeet ovat voimassa suorittamisen jälkeen 24 kk, jonka jälkeen ne voi uusia ilman ylimääräistä teoriaopetusta, jollei ole vielä ehtinyt hakea LAPL(A) tai PPL(A)-lupakirjaa.

PIK auttaa teoriakurssilaisia lento-osan järjestämisessä, kiinnostipa sinua SEP-peltilentäminen tai TMG-mopuilu.

Ilmoittautumiset teoriakurssille osoitteessa http://www.nordicavia.fi/pik-lapl-ppl-ilmo/. Valitse ilmoittautuessasi kalenterista tarvitsemiesi moduulien lähiopetusjaksot ostoskoriin. Lisätietoja antaa kurssin opettaja Juha Volotinen (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.). Tietoa kurssin sisällöstä saa osoitteesta http://www.nordicavia.fi/ppl-ja-lapla-etateoriat/ 

 

PPL(A)/LAPL(A) koulutuksesta yleisesti:

PIKin kautta voit aloittaa moottorilento-opinnot koska vain! Yhteistyökumppanimme kanssa voit aloittaa PPL-etäteoriat vaikka heti ja suorittaa niitä omaan tahtiisi. PPL-etäteorioihin kuuluu myös pari lähiopetuspäivää, jotka sovitaan koulutusorganisaation kanssa.

Teoriakurssi on ensimmäinen askel moottorilentäjän lupakirjaan. Kurssi ei edellytä aiempaa kokemusta tai tietämystä ilmailusta. Jokaisesta oppiaineesta järjestetään koe, joka on läpäistävä.

PPL-kurssille osallistuaksesi sinun on oltava kerhon jäsen. Lisätiedot sähköpostitse: trg ät pik.fi

 

Yleistä 

Koulutuksen tavoitteena on antaa oppilaalle tarvittava ilmailun tietous, jolla hän kykenee turvallisesti suoriutumaan yksityislentäjän lupakirjan oikeuttamista lentotehtävistä. Lisäksi päämääränä on luoda perusta mahdollisille jatko-opinnoille korkeampiasteisia lupakirjoja ja kelpuutuksia varten. 

Koulutus jakautuu teoriakoulutukseen ja lentokoulutukseen (noin 45 h). Lento-osuuden voi aloittaa heti teoriakurssin alkaessa ja sen voi suorittaa teoriakurssin rinnalla. Kustakin aineesta järjestetään kokeet, joiden hyväksytty suorittaminen vaatii 75% onnistumisen jokaisessa kokeessa. Hyväksytystä kurssin suorituksesta saa todistuksen.

 

Teoriakoulutusohjelma (esimerkki luokkaopetuksena järjestetystä kurssista) 

Määrät oppitunteja (50 min)

 • Ilmailun säädökset 18 ot
 • Lentokoneen yleistuntemus 23 ot
 • Suoritusarvot ja lennon suunnittelu 5 ot
 • Ihmisen suorituskyky ja rajoitukset 8 ot
 • Sääoppi 15 ot
 • Lentosuunnistus 24 ot
 • Lentotoiminta 14 ot
 • Lennonteoria 9 ot
 • Radiopuhelinliikenne 15 ot
 • Perusmittarilennon teoria 3 ot

Teoriakoulutuksen ja siihen liittyvien kokeiden läpäisemisen jälkeen kouluttaja ilmoittaa oppilaan vielä Trafin teoriakokeisiin, jotka lupakirjan saamiseksi on läpäistävä.

 

Vaatimukset

Ennen lentokoulutuksen alkua sinulla on oltava lennonopettaja. Ennen yksinlentoja tulee myös käydä ilmailulääkärillä Trafin myöntämää lääketieteellistä kelpoisuustodistusta varten.

Ennen yksinlentoa on suoritettava hyväksytysti ilmailumääräysten ja lennonteorian kokeet sekä osoitettava lennonopettajalle tuntevansa ilma-aluksen lentokäsikirjan sisältö. Ennen yksinlentoa tulee lisäksi olla riittävät tiedot ohjausopista, käytettävän lentokoneen voimalaitteista, rakenteesta ja sen käytöstä sekä ilmailulainsäädännöstä. Lisäksi on kyettävä hoitamaan tarpeellinen radioliikenne. Ennen yksinlentoa on suoritettava hyväksytysti koulutustarkastuslento.

Ennen lupakirjan hakemista, sinulla tulee olla teoriatodistus, todistus lentokoulutuksesta, lennonopettajan lausunto, (+ kulukorvaus lennonopettajalle suoritettu) ja tarkastuslentolausunto.

 Mitä lysti maksaa?

Esimerkkilaskelma (sitoumuksetta) moottorilentäjän lupakirjasta:

 • Lääkärintarkastus: 50 €
 • Teoriakurssi: 600 € (Nordic Avian etäteoriat PIKiläisille 2017)
 • Lentomaksut (PPL): n. 45 h 6200 € (40 h ilma-aikaa, C152*)
 • Lentomaksut (LAPL): n. 30h 4185 (27 h ilma-aikaa, C152*)
 • Tarkastuslento: 150 €
 • Lupakirja ja medical: 300 €
 • Kokeet Trafille (9 kpl): 9x33 € = 297 € 270 €

Yhteensä PPL alk. 7597 € / Yhteensä LAPL alk. 5582 

Tähän päälle tulee vielä lennonopettajan kulukorvaus, joka sovittava opettajan kanssa henkilökohtaisesti, arvio alkaen 500 euroa. Trafin teoriakokeiden lopullinen hinta riippuu mm. mahdollisista kokeiden uusimistarpeesta.

Lupakirjaan kuuluu (vähintään) 45 lentotuntia, mutta kustannusarvioon on otettu huomioon vain 40 tuntia, sillä lentopäiväkirjaasi kirjattava lentoaika lasketaan merkitään alkavaksi siitä, kun kone lähtee rullaamaan ja päättyy siihen, kun kone laskun jälkeen rullataan asematasolle ja pysäytetään. Laskutus tapahtuu ainoastaan lähimpään 5 minuuttiin pyöristetyn ilma-ajan mukaan (eli se ei sisällä maakäsittelyaikaa). Lentäjän lentokokemukseen lasketaan kuitenkin mukaan myös maakäsittelyaika. 45 tunnissa kokonaistiimaa on maakäsittelyaikaa noin 5 tuntia.