Vähintään yksityislentäjän lupakirjan omaava henkilö voi hankkia yölentokelpuutuksen, joka oikeuttaa suorittamaan lentoja yöllä. Saadakseen kuljettaa matkustajia yöllä on yksityislentäjän, jolla on yölentokelpuutus, oltava suorittanut kolme lentoonlähtöä ja laskua yöllä viimeisten 90 vuorokauden aikana.

Yöteoriakurssin sisältö

 • Yölentoja koskevat määräkset 4h
  (lentosäännöt, lennonjohtopalvelu, lentosuunnitelma, lentokoneiden minimivarustus yö-lentotoiminnassa, yölennoille asetettavat vaatimukset)
 • Lentokenttien valaistuslaitteet ja lentoestevalot 2h
  (lentokenttien valaistuslaitteet, lentoesteiden valaistus)
 • Lentomenetelmät yölennoilla 4h
  (ilma-aluksen valaistuslaitteet ja niiden käyttö, lentopaikan valaistuslaitteet ja niiden käyttö, lentoonlähtö yö-olosuhteissa, matkalento, lähialueelle saapuminen, lähestyminen ja laskun suoritus)
 • Ihmisen suorituskyky ja rajoitukset yölentojen kannalta 4h
  (ohjaajan näkökykyyn vaikuttavat tekijät, harha-aistimukset yöllä ja mittariolosuhteissa)
 • Kokeet 2h