Vuoden 2020 teoriakurssin ennakko-ilmoittautuminen on nyt käynnissä osoitteessa https://forms.gle/didt8rdmEtkwVz5V8.

2020 kurssi alkanut.

The course will be in Finnish

Purjelento on mahtava tapa lentää. Purjelentokoneessa ei ole moottoria, vaan se hinataan taivaalle moottorilentokoneen tai vintturin avulla. Hinauksesta irroitetaan yleensä puolessa kilometrissä, jonka jälkeen etsitään nouseva ilmavirtaus eli termiikki. Noston löytäminen on paljon helpompaa kuin miltä kuulostaa – normaalina kesäpäivänä niitä on kaikkialla. Jokainen kumpupilvi on maasta noussut ilmakupla. Aivan aloittelijatkin oppivat nopeasti pysymään ilmassa parikin tuntia.

PIK on Suomen aktiivisimpia purjelentokouluttajia. Purjelentokurssiin kuuluu teoriaosuus ja lento-osuus ja kurssilla noudatetaan liikenteen turvallisuusvirasto Trafin hyväksymää koulutusohjelmaa (linkki alhaalla).

Teoriakurssi

Purjelentokurssin teoriaosuus suoritetaan kevään aikana. Teoriakurssiin kuuluu 45 oppituntia ja se kestää noin kaksi kuukautta, kun luentoja on kahtena iltana viikossa. Teoriakurssin hinta on 100 euroa.

Teoriakurssin aiheita ovat ilmailun säädökset, rakenteet ja mekanismit, mittarit, aerodynamiikka, ohjausoppi, sääoppi, lentosuunnistus, purjekoneen käyttö ja hoito, ihmisen suorituskyky ja rajoitukset, radio- ja sähkölaitteet ja radiopuhelinliikenne.

Aloitustilaisuus järjestetään maanantaina 3.2.2020 klo 18.00 Otaniemessä Kandidaattikeskuksessa tilassa M134 (Otakaari 1, https://tinyurl.com/wmokl2l). Muut luennot ovat samassa tilassa klo 17.00 tiistai- ja torstai-iltaisin helmikuulta huhtikuun alkupuolelle. Aalto-yliopiston tenttiviikoilla järjestetään kurssin aihealueiden tenttejä.

Luennoilla on läsnäolopakko. Poissaolotapauksissa oppilas sopii opettajan kanssa keskenään korvaavan opetuksen järjestämisestä. Jokaisesta aihepiiristä on tentti, jonka läpäisyvaatimus on 75% maksimipistemäärästä. Kurssilta saa teoriatodistuksen, joka on voimassa kaksi vuotta. Jos lento-osa on vielä kahden vuoden jälkeen kesken, ei tunteja tarvitse istua uudestaan, vaan useimmiten tenttien uusiminen riittää.

Lento-osa

Kurssin lento-osa järjestetään keväällä/kesällä Räyskälän lentokentällä Lopella. Lento-osaan kuuluu vähintään 15 tuntia lentoaikaa ja 50 lentoa. Mukaan on luettu kurssin loppupuolella lennettävät 10 yksinlentoa.

Lento-osa on järkevintä pyrkiä suorittamaan yhden kesän aikana. Lennot saa lennettyä leirimuotoisella intensiivikurssilla 2-3 viikossa. PIKin lento-osat vuonna 2020 ajoittuvat toukokuulle ja kesäkuulle. Tarvittaessa jatketaan viikonloppuisin ja kesälomilla. Kaikkiaan lento-osan suorittamiseen kuluu noin 15 kokonaan lentokentällä lentotoiminnan parissa vietettyä päivää. Suomen kesässä ajoittainen vesisade tai puiden latvoissa roikkuvat pilvet voivat myös osittain tai kokonaan estää lentopäivän syntymisen, mikä lisää lentokentällä vietettyjen päivien määrää.

Käytössä on 2 kpl kaksipaikkaisia koulukoneita, joilla voidaan kouluttaa yhteensä 6-10 oppilasta. PIK kouluttaa lento-osalla ensisijaisesti omia jäseniään. Liittyäksesi jäseneksi, katso lisätiedot ”Jäseneksi” -sivulta.

NIL:n lento-osa järjestetään Räyskälä-Säätiön toimesta kesällä samassa paikassa ja samaan aikaan kuin PIK:n lento-osa. Räyskälä-Säätiöllä on myös käytössään kaksi koulukonetta.

Lento-osan vaihtoehdot

Käymällä teoriakurssin saat teoriatodistuksen, joka kelpaa kaikille suomalaisille purjelentokouluttajille. Lento-osan voi myös suorittaa esim. Hyvinkään, Nummelan tai Kymin lentokentillä toimivissa kerhoissa. Lisätietoa saat teoriakurssin aloitustilaisuudessa! Autamme muille kentille halajavia löytämään sopivan lentokouluttajan.

Kustannukset (2018 hintojen perusteella)

Lento-osalle PIKissä ei ole kiinteää hintaa, vaan lentämisestä maksetaan normaalin lentohinnaston mukaan. Kurssiin kuuluu minimissään 15 h lentoaikaa ja 50 lentoa. Käytännössä minimien päälle lennetään hieman lisää, tyypillisesti esim. 17 h ja 60 lentoa.

Suurin osa kuluista syntyy hinauslipuista, joita kuluu noin 40 – 50 kappaletta (osa hinauksesta lennetään matalampina, joita saa kaksi yhdellä hinauslipulla).

Koneen vuokran voi maksaa tuntihinnalla (25 €/h tai 40 €/h riippuen koulukoneesta) tai könttäsummalla 450 €, joka kattaa koko kesän konevuokrat, myös kurssin jälkeen. Könttäsumman päälle maksetaan 10 €/h tuntihinta, jos lennetään kalliimmalla koulukoneella).

Koululennoista opettajan kanssa maksetaan koululentomaksua 5 €/lento. Kurssiin kuuluvista vähintään 10 yksinlennosta ei tarvitse maksaa koululentomaksua.

Vuoden 2018 hintoihin perustuva arvio purjelentokurssin hinnoille on tällainen:

Teoriakurssi 100 €

Lento-osa yht. 2000 – 2900 €

  • Kalustomaksu 70 €
  • Koululentomaksu 5 €/lento: n. 200 – 250 €
  • Konevuokra n. 400 – 600 €
  • Hinausliput 35 €/kpl: yht. 1400 – 2000 €

Muut kulut 350 €

  • Lääkärintarkastus 50 €
  • Lääkärintodistus 120 €
  • Lupakirja 180 €

Yhteensä tyypillisesti n. 3000 €.

Räyskälä-Säätiön lento-osan hinta (2018) on 2600 € (ilman viranomais- ja lääkärikuluja).

Kurssin jälkeen

Kurssin suoritettuasi saat eurooppalaisen purjelentäjän lupakirjan LAPL(S). Lupakirjan haltijana voit vuokrata lentokerhoista konekalustoa.

Kurssin jälkeen jatketaan harjoittelemista yksipaikkaisella koneella. Riittävästi harjoiteltuasi saat oikeuden lennättää matkustajia. Jatkokoulutusta on tarjolla matkalentoon, pilvilentoon ja taitolentoon. Aikaisimmillaan pääset harjoittelemaan lyhyitä matkalentoja jo kurssikesänä.

Eurooppalaisen lupakirjauudistuksen ansiosta purjelentäjän lupakirjan täydentäminen moottoripurjelento- (LAPL(S)+TMG) ja/tai moottorilentolupakirjaksi (LAPL(A)+SEP) on entistä kevyempää. LAPL(A):n päälle voi suorittaa täysverisen yksityislentäjän lupakirjan (PPL) ja tästä eteenpäin aina ammattilentäjäksi asti. Purjelento on kuitenkin niin antoisaa, että koukkuun jäätyäsi saatat himoita ainoastaan moottoritonta lentämistä.

Kurssimateriaaleja

Oppimateriaali

Lait, asetukset, määräykset

Edellisten vuosien materiaalit